Laguntzak

Bideragarritasuna

October 4, 2017

“Gazte ekintzailetza” programa

Agente

UPV/EHU

Deskribapena

"Gazte ekintzailetza" izeneko programak enpresa arloko ideia edo ekimenak laguntzea izanen du helburu, gehien dela, 45. Honetara, ekintzailetzaren kultura zabaldu eta aktibatu nahi da bekak jasoko dituzten ikasleen artean, unibertsitatearen eremuan sor litezkeen enpresa ekimenak laguntzearren.

+ Gehiago ikusi
January 8, 2020

Araban Ekiten 2020

Agente

Arabako Foru Aldundia

Deskribapena

Araban enpresa berrien sorrera sustatzea, Arabako produkzio-sarearen modernizaziorako, dibertsifikaziorako eta lehiarako hobekuntzarako laguntzen duten proiektuak egiten dituzten erakunde edo pertsona ekintzaileen artean.

+ Gehiago ikusi
April 3, 2019

Ekintzaileentzako beka eskabidea

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Ekintzaileei laguntzea beren enpresa proiektua garatzen duten bitartean.

Oharrak

 • Bekaren zenbateko osoa finkatuko da, gehienez 2.500,00 eurokoa mugarekin.
 • Bi zatitan ordainduko da beka:
  • Emandako kopuruaren ehuneko 50 aldeko ebazpena ematen denean.
  • Bigarrena, Deialdiaren 13. oinarrian adierazten den oroitidazkia aurkeztu ondoren.
 • Onuradunek burututako jarduerak eta lortutako emaitzak zehazten dituen oroit-idazki sinatua aurkeztu beharko dute (IV. eranskineko ereduari jarraiki). Lehen epera aurkezten diren proiektuen oroitidazkiak irailaren 13a baino lehenago aurkeztu beharko dira, eta bigarren epera aurkezten direnenak, berriz, abenduaren 20a baino lehenago.

+ Gehiago ikusi
February 19, 2019

Enpresa ideia bat garatzeko laguntzak

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Betekizunak

 • EAEn erroldatuta egotea eta zinezko egoitza izatea.
 • Langabea izatea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea edo % 30eko edo hortik beherako lanaldiarekin aritzea.
 • Aurreko urtean alta emanda ez egotea ez Ekonomia Jardueren gaineko Zergan ( IAE) ez eta Langile Autonomoen Araubide Berezian ere.
 • Ideia bat izatea enpresa- edo negozio-proiektu bat garatzeko edozein jarduera-arlotan.
  • Vitoria-Gasteizko Udalaren Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saileko ekintzaileei aholkularitza eta laguntza emateko gutxienez bi hilabetez prozesu batean sartuta egotea.
 • Vitoria-Gasteizko Udaleko eta Lanbideko ekintzaileei laguntzeko beka jaso ez izana.
Oharra: aurrekoen egiaztagiriak ideia hautatzen bada eskatuko dira bakarrik.

+ Gehiago ikusi
January 15, 2019

Onestea gizarte eremuan lan sozietateak eta sozietate kooperatiboak sustatzeko eta eratzeko laguntza

Agente

Arabako Foru Aldundia

+ Gehiago ikusi
March 9, 2017

Ekintzaile

Agente

SPRI

Deskribapena

Enpresa proiektu berrientzako finantza laguntzak, baldin eta industri arloko proiektu berritzaileak edo horiekin lotutako zerbitzuetakoak badira. Proiektu horiek EBZ baten laguntza izango dute ideia heltzeko eta enpresa martxan jartzeko faseetarako. Bi laguntza mota emango dira:

 1. Pertsona edo talde sustatzailearentzako LAGUNTZA PROZESURAKO DIRU-LAGUNTZAK, ideia heltzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan zehar eta proiektua martxan jarri arte. Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak dira.
 2. Enpresa Plana gauzatzeko behar diren inbertsioetarako FINANTZAKETA LAGUNTZAK; izan ere, Luzaro Kredituaren Finantza-etxearekin hitzartutako hitzarmenaren arabera formalizatuko diren maileguen finantzaketa kostua gutxituko da.

+ Gehiago ikusi
February 22, 2019

Enpresa-ideia berrien bultzatzaileentzako laguntzak

Agente

Amurrio Bidean

Deskribapena

Laguntza hauen helburua da onuraduna soilik negozio-ideia lantzen eta jarduera martxan jartzen kontzentratzea. Laguntzak bateragarriak dira % 30 baino gutxiagoko lanaldi batekin. Aiarako Kuadrilla da Lanbiderekin elkarlanean dagoen erakundea gure eskualdean, baina eskaerak herri bakoitzean dagoen garapen-agentzian aurkeztu behar dira; kasu honetan, Amurrio Bideanen. Erakunde hori arduratuko da, halaber, ekintzaileak zuzentzeaz 2 hilabetekoepean, negozio-ideia landu behar duten kasuetan, eta 3 hilabetez jarduerak martxan jartzeko proiektuetan. Zehazki, aurten gure eskualdean negozio-ideia lantzeko 12 laguntza eman dira eta jarduerak martxan jartzeko 10 laguntza. Laguntzen kopuru jakin bat hogeita hamar urtetik beherakoei eta emakumeei eman behar zaie. Laguntza baino eskaera gehiago egotekotan, proiektuen eta hautagaien balorazio tekniko bat egingo litzateke, hautaketa-oinarrietan zehaztutako irizpideen araberakoa. Informazio gehiagorako, Amurrio Bideanekin jarri harremanetan (El Refor kalea z/g); tel.: 945891721; helbide elektronikoa: autoempleo@amurriobidean.org.

Baldintzak

 • Negozio-ideia bat izatea.
 • EAEn bizitzea.
 • Langabezian egotea eta Lanbiden izena emanda egotea enplegu-eskatzaile gisa.
 • Aurreko urtean EJZn eta autonomoetan alta emanda ez egotea.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

GLOBAL LEHIAN

Agente

EUSKO JAURLARITZA

Deskribapena

Euskal enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzea haien nazioartekotzearen bidez, bai banaka, bai elkarlanean.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

H2020 ETE TRESNA (HORIZON 2020-EUROPAKO BATZORDEA)

Agente

EUROPAKO BATZORDEA

Deskribapena

ETE interesdunek helburu nagusitzat izan behar dute haztea eta nazioartekotzea, ikerketa baten ondoriozko produktua merkaturatu nahi izana, gizarte-eskari bati erantzutea edo jada ikertutako merkatu-nitxo bati zuzendutakoa izatea eta merkatu-aukera bat detektatu izatea eta kontzeptu bat garatua izatea zerbitzu edo produktu berritzaile baten bidez ustiatu nahi dutena.

+ Gehiago ikusi
June 12, 2017

Hastapen programa

Deskribapena

Hasten Programa Arabako Ganberaren Enpresak Sortzen eta Finkatzen Laguntzeko Zerbitzuaren bidez kudeatzen da. Horiek horrela, Ganberak ekintzaileari behar duen laguntza eskaintzeko ardura hartzen du bere gain, enpresa-proiektu bat garatzeko erronkan arrakasta izan dezan. Vital Fundazioak, bestalde, 10 poltsa ekonomiko ematen dizkie hitzarmen honi dagozkion programetan parte hartzeko hautatzen diren proiektuei. Talde onuraduna: Araban enpresa-proiektu bat garatzen ari diren eta oraindik jarduera martxan jarri ez duten ekintzaileak.

 • Eskakizunak:
  • Eskaera aurkezteko unean, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda ez egotea.
  • Enpresa berriaren egoitza soziala eta fiskala Araban egotea.
  • Programan sartzen denetik, enpresa-jarduera beranduenez 6 hileko epean abiaraztea, edo, bestela, enpresa-proiektuaren garapenean asko aurreratu duela egiaztatzen duen memoria aurkeztea.
Balorazio-irizpideak: 10 proiektu onuradunak aurkeztutako proiektu guztien artean puntu gehien lortzen dutenak izango dira, honako irizpide hauei jarraiki:
 • Proiektuaren berrikuntza-maila: 10 puntu gehienez.
 • Proiektuaren bideragarritasun- eta potentzialtasun-maila: 15 puntu gehienez.
 • Talde sustatzailearen gaitasunak, esperientzia eta inplikazioa: 10 puntu gehienez.
 • Aurkeztutako proiektuaren definizio-, argitasun- eta kalitate-maila: 10 puntu gehienez.
 

+ Gehiago ikusi

Sorkuntza

January 8, 2020

Araban Ekiten 2020

Agente

Arabako Foru Aldundia

Deskribapena

Araban enpresa berrien sorrera sustatzea, Arabako produkzio-sarearen modernizaziorako, dibertsifikaziorako eta lehiarako hobekuntzarako laguntzen duten proiektuak egiten dituzten erakunde edo pertsona ekintzaileen artean.

+ Gehiago ikusi
March 22, 2018

Aurrera

Agente

BIC Araba

Deskribapena

FEIren bidez Ogasun eta Ekonomia Sailak, EGASen bidez Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak eta ELKARGIk partekatutako interesa finantza-tresna berri hau sortzeko. Kasu honetan, FEIk gehienez 5 milioi euro jartzeko konpromisoa hartzen du. Finantzatuko diren inbertsioak:

 • inbertsioak aktibo finkoko elementutan: makineria, lokalen egokitzapena, talde-ondasunak, instalazioak, informatikako aplikazioak…
 • Aktibo zirkulatzailea, hau da, enpresaren ziklo normalak funtzionatzeko likidezia-premiak.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

EMPRESA SORTZEKO LAGUNTZA

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Enpresen sorkuntza bultzatzea Vitoria-Gasteizen

+ Gehiago ikusi
February 19, 2019

Enpresa proiektu berriak abian jartzeko laguntzak

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Betekizunak

 • EAEn erroldatuta egotea zinezko egoitza izatea.
 • Langabea izatea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea edo % 30eko edo hortik beherako lanaldiarekin aritzea.
 • Aurreko urtean alta emanda ez egotea ez Ekonomia Jardueren gaineko Zergan ( IAE) ez eta Langile Autonomoen Araubide Berezian ere
 • Enpresa-bideragarritasunaren plan bat edukitzea enpresa edo negozio berri bat martxan jartzeko.
 • Vitoria-Gasteizko Udalaren Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saileko ekintzaileei aholkularitza eta laguntza emateko gutxienez hiru hilabetez prozesu batean sartuta egotea.
 • Enpresa-jarduerak EAEn izan beharko du egoitza soziala eta fiskala, baita lantokia ere.
 • Helburu bererako beste laguntzarik ez jasotzea.
Oharra: aurrekoen egiaztagiriak ideia hautatzen bada eskatuko dira bakarrik.

+ Gehiago ikusi
April 15, 2019

Gasteizen enpresak sortzen laguntzeko berariazko dirulaguntza

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Baremo bat ezarriko da aurkezten diren proiektuak balioesteko, eta zenbait alderdi hartuko dira aintzat, hala nola kalitate teknikoa, eskainitako berrikuntza-maila, enpresa-ahalmena eta sustatzaileen prestakuntza eta esperientzia. Hiru alderdi joko dira diruz lagundu daitezkeen ekintzatzat eta gastutzat, batik bat: enpresa eratzeko gastuak, hura abian jartzeko gastuak (bideragarritasun-azterlanak, prototipatzea, irudi korporatiboa, webgunea…) eta enpresa sortzeko beharrezkoak diren aktibo finkoko elementuetako inbertsioak. Dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte 2018ko ekainaren 1etik 2019ko ekainaren 28ra bitartean egindako gastuek.

+ Gehiago ikusi
March 20, 2017

HAZIBIDE

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Hazibide hazi-kapitaleko sozietatea da, Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak, Kutxabankek, Taldek eta Erkidek osatutakoa. Haren eginkizuna enpresak sustatu eta bultzatzea da, enpresa horien kapitalean aldi baterako parte hartuz. Hazibidek babes ekonomikoa ematen die Arabako ETE berriei edo sortu berriei, Kapital Sozialean aldi baterako eta gutxiengodun gisa parte hartzeko formula erabiliz eta enpresa hori sustatzen duten pertsonei bermatuz erabateko autonomia izango dutela kudeaketan.

+ Gehiago ikusi
May 25, 2017

Merkataritza eta zerbitzu pertsonalen alorreko enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntzak

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Tokiko merkataritza bultzatzeko laguntzak, lokala eraberritzeko obretan, ekipamenduan (makinak, altzariak, pertsianak, errotuluak, eguzki-oihalak, ekipo eta programa informatikoak, airea girotzeko tresneria eta segurtasun-tresneria) edo jarduera abian jarri eta/edo lokala eraberritzeko azterlan teknikoen kontratazioan gastuak estaltzen dituztenak. Diruz lagundu daitekeen jarduerak izango duen azalera erabilgarriaren m2 bakoitzeko inbertsioa 150 euro izango da gutxienez.

+ Gehiago ikusi
January 15, 2019

Onestea gizarte eremuan lan sozietateak eta sozietate kooperatiboak sustatzeko eta eratzeko laguntza

Agente

Arabako Foru Aldundia

+ Gehiago ikusi
March 20, 2017

OSTALARITZAKO ENPRESA TXIKIAK EZARTZEKO ETA MODERNIZATZEKO LAGUNTZAK

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Ostalaritzako esparruko enpresa txikien ezarpena, zaharberritzea eta modernizazioa sustatzeko laguntzak, betiere Gasteizko udal-mugartean badaude. Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza gisa gauzatzen dira laguntza ekonomiko hauek.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

EKINTZAILE – FINANTZAKETA-FASEA

Agente

SPRI

Deskribapena

Izaera industria-berritzaileko edo lotutako zerbitzuetako enpresa-proiektu berrietarako finantzaketa-laguntzarako maileguak.

+ Gehiago ikusi
May 22, 2019

Ekintzailetzarako eta turismo-enpresen lehiakortasunaren hobekuntzarako laguntzak

Agente

Eusko Jaularitza

Deskribapena

Agindu honen helburua toki-garapenari lagunduko dioten turismo-negozio berriak sortzen laguntzeko oinarriak ezartzea da, baita turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzera bideratutako jarduketak ere, guztia ere berrikuntza teknologikoaren babesarekin; halaber, haien kalitatea hobetu nahi da eta turismo jasangarriko eta eskuragarriko eredu baterantz bideratu, baldin eta diruz laguntzeko honako ildo hauetan tokirik badute:

- turismo-negozioko berriak sortzea;

- turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea.

+ Gehiago ikusi
February 22, 2019

Enpresa jarduera berriak martxan jartzea sustatzeko laguntzak – Lanbide eta Amurrio Bidean

Agente

Amurrio Bidean

Deskribapena

Laguntza hauen helburua da onuraduna soilik negozio-ideia lantzen eta jarduera martxan jartzen kontzentratzea. Laguntzak bateragarriak dira % 30 baino gutxiagoko lanaldi batekin. Aiarako Kuadrilla da Lanbiderekin elkarlanean dagoen erakundea gure eskualdean, baina eskaerak herri bakoitzean dagoen garapen-agentzian aurkeztu behar dira; kasu honetan, Amurrio Bideanen. Erakunde hori arduratuko da, halaber, ekintzaileak zuzentzeaz 2 hilabetekoepean, negozio-ideia landu behar duten kasuetan, eta 3 hilabetez jarduerak martxan jartzeko proiektuetan. Zehazki, aurten gure eskualdean negozio-ideia lantzeko 12 laguntza eman dira eta jarduerak martxan jartzeko 10 laguntza. Laguntzen kopuru jakin bat hogeita hamar urtetik beherakoei eta emakumeei eman behar zaie. Laguntza baino eskaera gehiago egotekotan, proiektuen eta hautagaien balorazio tekniko bat egingo litzateke, hautaketa-oinarrietan zehaztutako irizpideen araberakoa. Informazio gehiagorako, Amurrio Bideanekin jarri harremanetan (El Refor kalea z/g); tel.: 945891721; helbide elektronikoa: autoempleo@amurriobidean.org.

Baldintzak

 • Negozio-plan bat izatea proiektu berri bat martxan jartzeko.
 • EAEn bizitzea.
 • Langabezian egotea eta Lanbiden izena emanda egotea enplegu-eskatzaile gisa.
 • Aurreko urtean EJZn eta autonomoetan alta emanda ez egotea.

+ Gehiago ikusi
March 20, 2017

FINANTZAKETA-LINEAK

Agente

ENISA

Deskribapena

ETE eratu berriei beharrezko finantza-baliabideak ematea proiektuak bere hasierako fasean behar dituen inbertsioei ekiteko.

+ Gehiago ikusi
June 12, 2017

Finkatzen Programa

Agente

Arabako Merkataritza Ganbera

Deskribapena

Finkatzen Programa Arabako Ganberaren Enpresak Sortzen eta Finkatzen Laguntzeko Zerbitzuaren bidez kudeatzen da. Horiek horrela, Ganberak ekintzaileari behar duen laguntza eskaintzeko ardura hartzen du bere gain, enpresa-proiektu bat garatzeko erronkan arrakasta izan dezan. Vital Fundazioak, bestalde, 20 poltsa ekonomiko ematen dizkie hitzarmen honi dagozkion programetan parte hartzeko hautatzen diren proiektuei. Balorazio-irizpideak: 10 proiektu onuradunak aurkeztutako proiektu guztien artean puntu gehien lortzen dutenak izango dira, honako irizpide hauei jarraiki

 •   Proiektuaren berrikuntza-maila: 10 puntu gehienez.
 •  Proiektuaren bideragarritasun- eta  potentzialtasun-maila: 15 puntu gehienez.
 •  Talde sustatzailearen gaitasunak,  esperientzia eta inplikazioa: 10 puntu  gehienez.
 •  Abian jarri zenetik enpresa-proiektuak izan duen ibilbidea: 15 puntu gehienez.
 •  Aurkeztutako proiektuaren definizio-, argitasun- eta kalitate-maila: 10 puntu gehienez.

+ Gehiago ikusi
January 15, 2019

G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzen 2019ko ekitaldiko deialdia, entitate pribatuei zuzendua

Agente

Hazi Fundazioa

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

GAUZATU

Agente

EUSKO JAURLARITZA

Deskribapena

Teknologia Oinarriko ETEetan edota ETE berritzaileetan inbertitzeko laguntza.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

GLOBAL LEHIAN

Agente

EUSKO JAURLARITZA

Deskribapena

Euskal enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzea haien nazioartekotzearen bidez, bai banaka, bai elkarlanean.

+ Gehiago ikusi
March 20, 2017

NEOTEC

Agente

CDTI

Deskribapena

Teknologia-oinarriko enpresa berriak sortu eta sendotzeko laguntzea.

+ Gehiago ikusi

Hazkundea

March 4, 2019

2019 Interkoop Programa

Agente

Arabako Foru Aldundia

Deskribapena

2019 jarduerarako Arabako enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko prozesuetan lankidetza bultzatzeko laguntzen deialdia

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Laguntzak Gasteizko enpresentzat, langabetuak kontratatzeko. Sei hilabeteko eta lanaldi osoko kontratu bakoitzeko zenbatekoa 6000 euroko artekoa izango da; lan-merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten pertsonei egiten zaizkien kontratuen kasuan, 9000 euro artekoa.

+ Gehiago ikusi
May 25, 2017

Merkataritza eta zerbitzu pertsonalen alorreko enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntzak

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Tokiko merkataritza bultzatzeko laguntzak, lokala eraberritzeko obretan, ekipamenduan (makinak, altzariak, pertsianak, errotuluak, eguzki-oihalak, ekipo eta programa informatikoak, airea girotzeko tresneria eta segurtasun-tresneria) edo jarduera abian jarri eta/edo lokala eraberritzeko azterlan teknikoen kontratazioan gastuak estaltzen dituztenak. Diruz lagundu daitekeen jarduerak izango duen azalera erabilgarriaren m2 bakoitzeko inbertsioa 150 euro izango da gutxienez.

+ Gehiago ikusi
March 20, 2017

OSTALARITZAKO ENPRESA TXIKIAK EZARTZEKO ETA MODERNIZATZEKO LAGUNTZAK

Agente

Vitoria-Gasteizko Udala

Deskribapena

Ostalaritzako esparruko enpresa txikien ezarpena, zaharberritzea eta modernizazioa sustatzeko laguntzak, betiere Gasteizko udal-mugartean badaude. Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza gisa gauzatzen dira laguntza ekonomiko hauek.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

Álava Innova

Agente

Diputación Foral de Álava

Deskribapena

Berrikuntza sustatzen duten proiektu eta/edo ekintzak egiteko laguntza, helbide sozial eta fiskala Araban duten enpresetan. Diru-laguntzen ematea lehiarako norgehiagoka-erregimenaren bitartez gauzatuko da.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

BASQUE FUNTSA I

Agente

EUSKO JAURLARITZA

Deskribapena

Inbertsioko tresna publikoa BICek babestutako euskal enpresa berritzaile berrien garapen- eta sendotze-faseak errazteko. Funtsa bi tartetan zatituta dago. I. tarteak finantzaketa errazten du enpresa sortzeko erabakiaren ondoren. II. tarteak hazteko potentziala duten enpresen finantzaketa-baldintzak aztertzen ditu ondorengo faseetan.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

BASQUE INDUSTRY 4.0 I+Gko TEKNOLOGIA-TRANSFERENTZIA FABRIKAZIO AURRERATUARI APLIKATUTAKO EIKTetan

Agente

SPRI

Deskribapena

Laguntza hauen helburua “hornitzaile teknologikoen” (hala nola Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako agenteak, esate baterako) Teknologia Transferitzeko Proiektuak babestea da, teknologia hori manufaktura-arloko industria-enpresetara transferitzeko, EIKTen (Elektronikaren, Informazioaren eta Telekomunikazioen Teknologiak) esparruan, Fabrikazio Aurreratuari aplikatuta.

+ Gehiago ikusi
May 22, 2019

Ekintzailetzarako eta turismo-enpresen lehiakortasunaren hobekuntzarako laguntzak

Agente

Eusko Jaularitza

Deskribapena

Agindu honen helburua toki-garapenari lagunduko dioten turismo-negozio berriak sortzen laguntzeko oinarriak ezartzea da, baita turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzera bideratutako jarduketak ere, guztia ere berrikuntza teknologikoaren babesarekin; halaber, haien kalitatea hobetu nahi da eta turismo jasangarriko eta eskuragarriko eredu baterantz bideratu, baldin eta diruz laguntzeko honako ildo hauetan tokirik badute:

- turismo-negozioko berriak sortzea;

- turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea.

+ Gehiago ikusi
January 15, 2019

G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzen 2019ko ekitaldiko deialdia, entitate pribatuei zuzendua

Agente

Hazi Fundazioa

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

GLOBAL LEHIAN

Agente

EUSKO JAURLARITZA

Deskribapena

Euskal enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzea haien nazioartekotzearen bidez, bai banaka, bai elkarlanean.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

H2020 ETE TRESNA (HORIZON 2020-EUROPAKO BATZORDEA)

Agente

EUROPAKO BATZORDEA

Deskribapena

ETE interesdunek helburu nagusitzat izan behar dute haztea eta nazioartekotzea, ikerketa baten ondoriozko produktua merkaturatu nahi izana, gizarte-eskari bati erantzutea edo jada ikertutako merkatu-nitxo bati zuzendutakoa izatea eta merkatu-aukera bat detektatu izatea eta kontzeptu bat garatua izatea zerbitzu edo produktu berritzaile baten bidez ustiatu nahi dutena.

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

HAZITEK

Agente

SPRO

Deskribapena

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzeko laguntza ez-itzulgarrietan datzan laguntza-araubidea garatzea du xede agindu honek. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

+ Gehiago ikusi
March 20, 2017

HITZARMENA MICHELÍN DESARROLLO FUNDAZIOAREKIN

Agente

MICHELÍN DESARROLLO FUNDAZIOA

Deskribapena

Finantza-laguntza industria-sektoreko edo industriarako zerbitzuetako proiektuetan inbertitzeko, proiektu horiek enplegu iraunkorra sortuko dutelarik eta Michelinek lantokiak dituen tokietan egikarituko direlarik. Euskadiren kasuan, Araban eta Gipuzkoan.  

+ Gehiago ikusi
March 17, 2017

INDUSTRIA DIGITALA: EIKTen APLIKAZIOA INDUSTRIA-ARLOKO ETEetan

Agente

SPRI

Deskribapena

Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak (EIKTak) manufakturen arloko industria-izaerako enpresa txiki eta ertainetan (ETE) sartzeko aukera babestea.

+ Gehiago ikusi
October 24, 2018

Merkataritzaren alorrean autonomoen, enpresen eta udalerrien ekintzailetza sustatzera bideratutako 2018ko laguntza-programa

Agente

Eusko Jaularitzako Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza

Deskribapena

Agindu honen xedea da merkataritza-ekintzailetza bultzatzea, jarduketa hasten duenari zein handitzen duenari eta udalen jarduketa-proiektuak gauzatzen laguntzeko, betiere berrikuntzaren eta berezitasun komertzialaren eta jarduketa gauzatuko duten hiri-inguruneetan merkataritza-enpresak ezarri eta kokatzera bideratutako estrategiak garatzeko testuinguru batean, esku hartuz ez EAEko erdiguneetan soilik, baizik baita auzoetan ere –auzo berrietan, zaharkituetan zein degradatuetan.

+ Gehiago ikusi
March 26, 2019

Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko beken programa

Agente

HAZI FUNDAZIOA

Deskribapena

Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko bekak norgehiagoka arautzen dituzten oinarriak publikatu dira, 2020LGPri jarraituz. Beken helburua nekazaritza sektorea eta sektorearen balio kateko enpresak ezagutzen eta bertara hurbiltzen laguntzea da, baita sektore horrek nekazaritzaren edo nekazaritzako elikagaien alorreko jardueren bitartez ekintzaile izateko eskaintzen dituen aukerak ezagutaraztea ere, horren bidez beken onuradunak sektorearen kudeaketaren, funtzionamenduaren eta errealitatearen gaineko trebakuntza jaso dezan. Laguntza hau jasotzen duten pertsonek 3 eta 6 hilabete bitarteko tartean nekazaritzaren edo nekazaritzako elikagaien alorreko jardueren bitartez ekintzaile izateko sektoreak eskaintzen dituen aukerak eta sektorearen kudeaketan, funtzionamenduan eta errealitatearen gaineko trebakuntza jasotzeko aukera izango dute. Denboraldi horretan zehar, 700€  jaso ditzakete hilero.

+ Gehiago ikusi