Laguntzak

March 17, 2017

Álava Innova

Berrikuntza sustatzen duten proiektu eta/edo ekintzak egiteko laguntza, helbide sozial eta fiskala Araban duten enpresetan. Diru-laguntzen ematea lehiarako norgehiagoka-erregimenaren bitartez gauzatuko da.

Hartzaileak

- Arabako Lurralde Historikoan gutxienez zentro bat daukaten enpresa txiki eta ertainak, eta urtebetetik gorako antzinakotasunarekin. - Autonomoak. - Zentro Teknologikoak edo/eta Ikerketa Zentroak, produkzioko edo zerbitzuetako zentroa Araban dutelarik. - Araban irakaskuntza-unitatea duten unibertsitate-zentroak. - Fundazioak eta enpresa-elkarteak.

Agentea

Diputación Foral de Álava

Zenbatekoa

40.000 euroraino erakunde onuradun eta urte bakoitzeko.

Epea

Itxita