Laguntzak

17/03/2017

BASQUE FUNTSA I

Inbertsioko tresna publikoa BICek babestutako euskal enpresa berritzaile berrien garapen- eta sendotze-faseak errazteko. Funtsa bi tartetan zatituta dago. I. tarteak finantzaketa errazten du enpresa sortzeko erabakiaren ondoren. II. tarteak hazteko potentziala duten enpresen finantzaketa-baldintzak aztertzen ditu ondorengo faseetan.

Hartzaileak

- Ekintzaile programaren enpresa onuradunak, salbu eta, salbuespenezko arrazoiren batengatik, Erakundearteko Batzordeak kontrakoa erabakitzen badu. - Sortu zirenetik gehienez 3 urteko antzinatasuna duten ETEak. - Industria-proiektuak edo industriarekin lotutako zerbitzuak.

Agentea

EUSKO JAURLARITZA

Zenbatekoa

Funtsaren ekarpena, kapitaleko partizipazio baten eta/edo partaidetza-maileguen konbinazio batean, enpresaren sustatzaileen kapital sozialeko ekarpenaren bikoitza izan ahalko da, 100.000 euroko zenbatekoaz gehienez.

Epea

Irekita

Abierto