Ekintzaileentzako beka eskabidea

Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko beken programa
March 26, 2019
Gasteizen enpresak sortzen laguntzeko berariazko dirulaguntza
April 15, 2019

Ekintzaileentzako beka eskabidea

Ekintzaileei laguntzea beren enpresa proiektua garatzen duten bitartean.

Oharrak

  • Bekaren zenbateko osoa finkatuko da, gehienez 2.500,00 eurokoa mugarekin.
  • Bi zatitan ordainduko da beka:
    • Emandako kopuruaren ehuneko 50 aldeko ebazpena ematen denean.
    • Bigarrena, Deialdiaren 13. oinarrian adierazten den oroitidazkia aurkeztu ondoren.
  • Onuradunek burututako jarduerak eta lortutako emaitzak zehazten dituen oroit-idazki sinatua aurkeztu beharko dute (IV. eranskineko ereduari jarraiki). Lehen epera aurkezten diren proiektuen oroitidazkiak irailaren 13a baino lehenago aurkeztu beharko dira, eta bigarren epera aurkezten direnenak, berriz, abenduaren 20a baino lehenago.