Laguntzak

26/04/2022

Ekintzaileentzako beka eskabidea

Ekintzaileei laguntzea beren enpresa proiektua garatzen duten bitartean.

 • Deialdi honek bi epe izango ditu eskabideak aurkezteko:
  • Lehen epea: ekainaren 15era.
  • Bigarren epea: ekainaren 16ik irailaren 29ra.

Oharrak

 • Bekaren zenbateko osoa finkatuko da, gehienez 2.500,00 eurokoa mugarekin.
 • Bi zatitan ordainduko da beka:
  • Emandako kopuruaren ehuneko 50 aldeko ebazpena ematen denean.
  • Bigarrena, Deialdiaren 13. oinarrian adierazten den oroitidazkia aurkeztu ondoren.
"2023ko ekintzaileentzako bekak" deialdi publikoa eta berariazko oinarri arautzaileak

Dokumentazioa

 • I. eranskina: Laguntza eskabidea eta zinpeko aitorpena pdf
 • Ekiteko bekak - II-III Eranskinak pdf
 • Nortasun agiriaren kopia.
 • Enpresa proiektua, II. eranskinean ematen den ereduari jarraituz.
 • Lan-plana, non aurreikusitako jarduerak, lortu nahi diren helburuak eta egutegia zehaztu beharko baitira., III. eranskinean ematen den ereduari jarraituz.
 • Ekintzaileei laguntzen esperientzia duen erakunderen batek proiektua bideratu bitartean tutoretza-lanak egiteko konpromisoa bere gain hartzen badu, konpromiso hori adierazten duen agiria, eta aurreikusitako tutoretza-lanen egitaraua.
 • Enpresa-proiektua aurkezten ez bada ez da eskabidea onartuko.

Araudia

Hartzaileak

Onuradunen betebeharrak

 • Gasteizen erroldatuta egotea.
 • Adinez nagusia izatea.
 • Betebehar fiskalak, Gizarte Segurantzarekikoak eta Gasteizko Udalarekikoak beteta edukitzea.
 • Gasteizko udalerrian enpresa bat sortzeko ekimen garatzen ari izatea.
 • Ekonomi jardueren gaineko zergan alta emanda ez egotea.
 • Norberaren kabuz ekonomia jarduera bat gauzatzen ez aritzea.
 • Garatzen ari diren proiektuak baino ezingo dira aurkeztu.
 • Aurreko urteetan beka-onuradun ez izana.
 • Enpresa-proiektua aurkezten ez bada ez da eskabidea onartuko.

Agentea

Vitoria-Gasteizko Udala

Zenbatekoa

Gehienez 2.500,00 eurokoa mugarekin.

Epea

Itxita