Laguntzak

June 12, 2017

Finkatzen Programa

Finkatzen Programa Arabako Ganberaren Enpresak Sortzen eta Finkatzen Laguntzeko Zerbitzuaren bidez kudeatzen da. Horiek horrela, Ganberak ekintzaileari behar duen laguntza eskaintzeko ardura hartzen du bere gain, enpresa-proiektu bat garatzeko erronkan arrakasta izan dezan. Vital Fundazioak, bestalde, 20 poltsa ekonomiko ematen dizkie hitzarmen honi dagozkion programetan parte hartzeko hautatzen diren proiektuei. Balorazio-irizpideak: 10 proiektu onuradunak aurkeztutako proiektu guztien artean puntu gehien lortzen dutenak izango dira, honako irizpide hauei jarraiki

 •   Proiektuaren berrikuntza-maila: 10 puntu gehienez.
 •  Proiektuaren bideragarritasun- eta  potentzialtasun-maila: 15 puntu gehienez.
 •  Talde sustatzailearen gaitasunak,  esperientzia eta inplikazioa: 10 puntu  gehienez.
 •  Abian jarri zenetik enpresa-proiektuak izan duen ibilbidea: 15 puntu gehienez.
 •  Aurkeztutako proiektuaren definizio-, argitasun- eta kalitate-maila: 10 puntu gehienez.

Hartzaileak

Talde onuraduna: berriki sortu diren enpresak, oraindik enpresa-proiektua finkatzeko bidean daudenak.

 • Eskakizunak:
  • Eskaera aurkezteko unean, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman zenetik gehienez 2 urte igaro izana eta/edo enpresa-jarduera abiarazte-fasean egotea.
  • Enpresa berriaren egoitza soziala eta fiskala Araban egotea.
  • Zerga-arloko eta Gizarte Segurantzako betebeharren ordainketak egunean izatea.
  • Mikroenpresa izatea (10 langile edo gutxiago).
  • Enpresa-proiektuaren garapenean zuzenean parte hartzen duten pertsona fisikoez osatuta egotea gehienbat.
  • Enpresa-proiektua finkatze-fasean egotea.

Agentea

Arabako Merkataritza Ganbera

Zenbatekoa

Hautatutako 10 enpresa sortu berriek honakoa jasoko dute: 1.000 euro garbiko poltsa ekonomikoa, Vital Fundazioak emandakoa, eta Arabako Ganberaren Enpresak Sortzen eta Finkatzen Laguntzeko Zentroan banakako aholkularitza eta jarraipen programa batean parte hartzeko aukera.

Epea

Itxita