Laguntzak

15/06/2023

Gaubeako enpresa berrientzako laguntzak

Norentzat:

Enpresa pribatuak, edozein forma juridiko dutela ere, baldintza hauek betetzen dituztenak:
 • Azken bi urteetan Gaubea udalerrian hasitako enpresa-jarduera bati ekitea edo jarraipena ematea.
 • Enpresa-establezimendua Gaubeako udalerrian egotea.
 • Eskaera egiteko unean Gaubeako Udalean erroldatuta egotea, gutxienez enpresa-proiektuaren sustatzaileetako bat.
 • Enpresak 10 langile baino gehiago ez izatea.
 • Dirulaguntza honen onuradunek egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak dituzten administrazio publikoekiko betebeharrak, bai eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere.
 • Enpresaren jardueraren jarraitutasuna 3 urtekoa izan behar da.

Dirulaguntzen gastuak:

 • Lokalaren errentamendu-kuotak.
 • Lokala egokitzeko obrak.
 • Jarduerarekin lotutako ekipamendua, altzariak, makinak eta tresnak erostea.
 • Web-orriak sortzea.
 • Ekipo informatikoak.
 • Bezeroentzako zerbitzua duten WIFI sareak instalatzea.
 • Errotulu komertzial elebidunak (euskara-gaztelania).
 • Gizarte Segurantzako kotizazioak.
 • Proiektua abiaraztearen ondoriozko gastuak (eraketa-gastuak, erregistroa, proiektu teknikoa).
Gastu horiek diruz laguntzeko modukoak izango dira, baldin eta gehienez ere urtebetez sortu badira enpresa EJZn alta eman denetik eta zuzenean lotuta badaude negozioaren martxarekin.

Agentea

Gaubeako Udala

Zenbatekoa

Diruz lagundu daitezkeen gastuen % 40, gehienez eta 10.000 euro gehienez.

Epea

Itxita