Laguntzak

12/06/2017

Hastapen programa

Hasten Programa Arabako Ganberaren Enpresak Sortzen eta Finkatzen Laguntzeko Zerbitzuaren bidez kudeatzen da. Horiek horrela, Ganberak ekintzaileari behar duen laguntza eskaintzeko ardura hartzen du bere gain, enpresa-proiektu bat garatzeko erronkan arrakasta izan dezan. Vital Fundazioak, bestalde, 10 poltsa ekonomiko ematen dizkie hitzarmen honi dagozkion programetan parte hartzeko hautatzen diren proiektuei. Talde onuraduna: Araban enpresa-proiektu bat garatzen ari diren eta oraindik jarduera martxan jarri ez duten ekintzaileak.

 • Eskakizunak:
  • Eskaera aurkezteko unean, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda ez egotea.
  • Enpresa berriaren egoitza soziala eta fiskala Araban egotea.
  • Programan sartzen denetik, enpresa-jarduera beranduenez 6 hileko epean abiaraztea, edo, bestela, enpresa-proiektuaren garapenean asko aurreratu duela egiaztatzen duen memoria aurkeztea.
Balorazio-irizpideak: 10 proiektu onuradunak aurkeztutako proiektu guztien artean puntu gehien lortzen dutenak izango dira, honako irizpide hauei jarraiki:
 • Proiektuaren berrikuntza-maila: 10 puntu gehienez.
 • Proiektuaren bideragarritasun- eta potentzialtasun-maila: 15 puntu gehienez.
 • Talde sustatzailearen gaitasunak, esperientzia eta inplikazioa: 10 puntu gehienez.
 • Aurkeztutako proiektuaren definizio-, argitasun- eta kalitate-maila: 10 puntu gehienez.
 

Hartzaileak

Talde onuraduna: Araban enpresa-proiektu bat garatzen ari diren eta oraindik jarduera martxan jarri ez duten ekintzaileak. Eskakizunak:

 • Eskaera aurkezteko unean, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda ez egotea.
 • Enpresa berriaren egoitza soziala eta fiskala Araban egotea.
 • Programan sartzen denetik, enpresa-jarduera beranduenez 6 hileko epean abiaraztea, edo, bestela, enpresa-proiektuaren garapenean asko aurreratu duela egiaztatzen duen memoria aurkeztea.

Zenbatekoa

1.000 euro garbiko poltsa ekonomikoa, Vital Fundazioak emandakoa, eta Arabako Ganberaren Enpresak Sortzen eta Finkatzen Laguntzeko Zentroan banakako aholkularitza eta jarraipen programa batean parte hartzeko aukera.

Epea

Itxita